existerande

existerande
• existerande, förekommande, varande, bestående
• existerande, förefintlig, befintlig, åtkomlig, påtaglig

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • icke-existerande — adj (oböj …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • bestående — • existerande, förekommande, varande, bestående • konstant, oföränderlig, beständig, bestående, varaktig …   Svensk synonymlexikon

  • förekommande — • existerande, förekommande, varande, bestående …   Svensk synonymlexikon

  • varande — • existerande, förekommande, varande, bestående …   Svensk synonymlexikon

  • befintlig — • placerad, liggande, situerad, förefintlig, befintlig • faktisk, verklig, given, gripbar, påtaglig, reell, befintlig, inträffad • existerande, förekommande, varande, bestående • existerande, förefintlig, befintlig, åtkomlig, påtaglig …   Svensk synonymlexikon

  • reell — • real, saklig, verklig, faktisk, reell, konkret, påtaglig • sann, sanningsenlig, faktisk, verklig, riktig, reell, bevisbar • faktisk, verklig, given, gripbar, påtaglig, reell, befintlig, inträffad • existerande, förefintlig, befintlig, åtkomlig …   Svensk synonymlexikon

  • åtkomlig — • disponibel, tillgänglig, åtkomlig, i beredskap, till, hands • disponibel, tillgänglig, åtkomlig, i beredskap • existerande, förefintlig, befintlig, åtkomlig, påtaglig …   Svensk synonymlexikon

  • förefintlig — • placerad, liggande, situerad, förefintlig, befintlig • faktisk, verklig, given, gripbar, påtaglig, reell, befintlig, inträffad • existerande, förefintlig, befintlig, åtkomlig, påtaglig …   Svensk synonymlexikon

  • påtaglig — • real, saklig, verklig, faktisk, reell, konkret, påtaglig • faktisk, verklig, given, gripbar, påtaglig, reell, befintlig, inträffad • uppenbar, tydlig, klar, påfallade, synbar, skönjbar, bevislig, evident • handgriplig, påtaglig, kroppslig,… …   Svensk synonymlexikon

  • tillgänglig — • fattbar, begriplig, lättfattlig, förståelig, tillgänglig • disponibel, tillgänglig, åtkomlig, i beredskap • existerande, förekommande, varande, bestående …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”